+32 475 97 21 87 Ma - Vrij 08:00 - 18:00 Ieperstraat 91, 8830 Hooglede
Erkenning
Klasse 4
UNIZO
Bestuurslid
Bouwunie
Bestuurslid
Vraag uw offerte aan

Disclaimer

Algemeen beleid inzake gegevensverwerking

MAURICE COGHE & ZN BVBA “BOUWONDERNEMING” neemt uw rechten bij gegevensverwerking ernstig. In dit document legt MAURICE COGHE & ZN BVBA uit hoe het uw persoonsgegevens verzamelt, verwerkt en gebruikt. Ze vormt aldus het algemene beleid van MAURICE COGHE & ZN BVBA op het vlak van gegevensverwerking.

De verantwoordelijke voor de verwerking is MAURICE COGHE & ZN BVBA ; IEPERSTRAAT 91 TE 8830 HOOGLEDE, ondernemingsnummer BE0405.542.647.

Voor vragen bij deze verklaring en ons beleid kan u steeds contact opnemen met Bernard Coghe , info@coghe-bernard.be. Voor vragen die meer zijn dan een vraag om inlichtingen kunnen wij u vragen u te identificeren, zodat wij zeker zijn dat wij de gevraagde informatie en gegevens aan de juiste persoon verstrekken.

Wanneer en voor welke doeleinden verzamelt en verwerkt MAURICE COGHE & ZN BVBA gegevens?

MAURICE COGHE & ZN BVBA verzamelt en verwerkt gegevens over u wanneer u als klant op ons een beroep doet voor werken (nieuwbouw, renovatie, enz.), wanneer u op een andere manier met ons contact opneemt. Die activiteiten vatten we samen onder de noemer “klantenbeheer” en betreffen met name de uitvoering van de projecten die wij met u sluiten.

Bent u leverancier / onderaannemer, dan verwerken wij uw gegevens of die van uw contactpersonen in het kader van de levering van producten of diensten, voor het generieke doeleinde “leveranciersadministratie”. In dat geval is het ook mogelijk dat wij uw gegevens meenemen in onze werkplanning, samen met de gegevens van onze eigen medewerkers.

Verder verwerken wij uw gegevens, als klant of als leverancier / onderaannemer, bij het opmaken van facturen en andere boekhoudkundige documenten. Dit vormt het doeleinde “boekhouding”.

Tot slot kan het zijn dat wij gegevens over u verwerken omdat dat van belang is of kan zijn voor onze activiteiten, bijvoorbeeld om op uw advies of diensten beroep te kunnen doen. Deze activiteiten omschrijven we als “communicatie” of “public relations”.

 

Welke gegevens verzamelt MAURICE COGHE & ZN BVBA?

Het gaat om de gegevens die u ons meedeelt en die wij noodzaak hebben voor de uitvoering van het project waarvoor u zich ook bezighoudt, inclusief uw naam, adres, e-mailadres en bedrijfsgegevens. uw gezinssamenstelling en alle andere gegevens in dat verband. Meestal geeft u ons die gegevens rechtstreeks door, maar het is ook mogelijk dat wij uw gegevens leveren.

De gegevens kunnen ook betrekking hebben op uw interesses in plannen voor een toekomstig project.

Van leveranciers / onderaannemers can we wise gegevens verwerken to ons teen to laten de werken goed in the plans. Het gaatenning en om de beschikbaarheid en aanwezigheid, wijze het type werken.

Financiële gegevens bevatten wij in het kader van de boekhouding. | algemeen beleid gegevensverwerking extern – versie 23.4.2018 | p. 2

Gegevens over uw functie en activiteiten worden verwerkt in het kader van communicatie van public relations.

Hoe verzamelt MAURICE COGHE & ZN BVBA uw gegevens?

De formulieren invult. Soms gebeurt dat via een gesprek, telefonisch contact van mailuitwisseling.

Normaal nummer wij die gegevens dire van u. Soms kan het ook zijn dat ze ze onrechtstreeks ontvangen. Dat is het geval met data over medewerkers from suppliers / active agents on our werven and the we found of the providers zelf.

Ook bij direct marketing komt het voor dat wij uw gegevens bij bij derden. Waar we uw gegevens hebben laten wij delen dan u mee.

Als u onze website bezoekt, heeft u er alles voor in huis om deze te laten zetten en te doen op de website.

Wat zijn de grondslagen voor de verwerking van gegevens door MAURICE COGHE & ZN BVBA

In principe verzamelen en verwerken we uw gegevens op basis van de contractuele relatie die wij met u hebben als gevolg van uw opdracht en het contract dat wij met u sluiten. Dat is ook de grondslag voor de verwerking van gegevens over leveranciers / onderaannemers en voor de verwerking boekhouding “.

Het is niet noodzakelijk om om een ​​contractuele relatie uit te voeren, zoals bij direct marketing en communicatie / public relations, maar zij is ook verantwoordelijk voor het belang van de onderneming, in het bijzonder de vrijheid van onderneming en informatie. Kennen elkaar wel dat er tussen ons en uw belangen een evenwicht bestaat.

Worden de gegevens mij vrijgegeven aan derden?

Uw gegevens worden lokaal intern verwerkt in het kader van klantenbeheer, leveranciersbeheer, werkplanning, boekhouding en communicatie / public relations door de service / verantwoordelijke die instaat voor deze activiteiten.

Ze kunnen voor bepaalde punctuele diensten van opdrachten worden gedragen aan geautomatiseerde dienstverleners / onderaannemers.

Soms zijn wij verplicht om gegevens over u door te geven. Dat is met naam het geval dat het in het bezit is van de desbetreffende overheidsinstanties. In dat geval gaan wij na of aan de voorwaarden om gegevens op te vragen is voldaan.

Uw gegevens worden in feite niet doorgegeven aan derde landen van internationale organisaties.

 

Uw rechten

U kunt de gegevens die wij over u verwerken, steeds inkijken en, laten staan, om te weten van Dannings naar de vragen op info@coghe-bernard.be met een bewijs van uw identiteit. Die vragen wij om te laten dat uw gegevens worden meegedeeld aan iemand die daar geen recht op heeft.

MAURICE COGHE & ZN BVBA] uw gegevens verwerken, kan u steeds een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.privacycommission.be), Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel.

Wijzigingen

MAURICE COGHE & ZN BVBA] dit recht om te gaan met deze verklaring en / of dit beleid te wijzigen. Wijzigingen zullen via email aan gebruiker worden gemeld.